Termékeink

EM-X kerámia

Víz nélkül nincs élet!

Az élet alapja, a legfontosabb lételem és az elsőszámú élelmiszer. Az emberi test 70%-a vízből áll. Növények és egyes alacsonyabb rendű állatfajok (medúzák) akár 90%-a is lehet színtiszta víz. Ebből is látható, hogy mekkora jelentősége van a víznek mint médiumnak, és hogy mennyire szorosan a kötődik a vízhez a földi élet. DE A VÍZ NEM EGÉSZEN VÍZ, annak ellenére, hogy kémiai képlete alapján első pillantásra annak is tűnik. Amennyiben jó vízről, vagyis forrásvízről van szó, abban az esetben a növényeknél is optimálisabb fejlődés tapasztalható, mint rossz, tisztítatlan víz esetén. Természetesen ugyan ez a helyzet az emberek esetében is. Csak jó minőségű ivóvíz segítségével képes a szervezet egészséges sejteket építeni és megújítani, melyben a vízminőségnek óriási szerepe van. A jó víz életelixír, és ehhez az EM értékes hatásával járul hozzá. A fáradt vizet felélénkíti, vagyis az idők folyamán a víz által felvett káros információkat enzimei segítségével eltávolítja. Ez azt jelenti, hogy a víz fogyasztása egyenértékű az egészségmegőrzés területén tett lépéssel, és az egészség többé már nem csak az orvostudomány ügye, hanem mindennapjaink szerves része. Jó és eleven víz egyben kiváló életminőséget is jelent!

Víz H2O

A víz két hidrogén és egy oxigénatomból áll, melyek vízmolekulát alkotnak. Ebben a vegyületben az „erősebb” oxigénatom magához vonzza a hidrogén elektronjait, és ennek következtében a vízmolekula a hidrogénatom oldaláról nézve túlnyomóan pozitív töltést mutat, még az oxigén oldaláról túlnyomóan negatív töltésű. Ez azt jelenti, hogy a vízmolekula (H2O) egy úgynevezett dipólus molekula két különböző töltéssel. Két vagy több vízmolekula összetalálkozásából a mágneses erő (hidrogénhíd kötés) segítségével úgy nevezett víz kluszterek jönnek létre, és ezért hívják a szakemberek a vizet folyékony kristálynak. Minél magasabb értékű a víz annál tisztább a strukturális rendezettsége. Ezek a magnetikus hidrogénhíd kötések folytonosan jönnek létre és bomlanak fel. Ez adja a víz öntisztuló képességét. Minél szennyezettebb a víz annál nagyobbak a kluszterek, és annál nehezebben tudják őket az organizmusok felvenni. A víz- kluszterek rezgéseket vesznek fel és maguk is az szerint rezegnek. A vízmolekulák és kluszterek az energetikai besugárzások rezgéseinek minden fajtáját eltárolják magukban, így a víz nemcsak anyagi részecskék, hanem elektromagnetikus információk szállítója is. Ehhez kapcsolódik a japán Masaru Emoto érdekes tanulmánya is, aki felfedezte, hogy miként hatnak egy hatások pozitív és negatív rezgései a víz kluszterképződésére. A vizet biofizikai tulajdonságok alapján vizsgálta, és megállapította, hogy a víz nem csak élelmiszerként, hanem információhordozóként is funkcionál. Kísérleteket végzett, hogy a különböző információk miként hatnak a vízkristályokra.

A víz energetizálása

Minél több energia éri a vizet akár a természetes örvényképződés mozgás energiája, akár az elektromagnetikus sugárzás (hő) által, annál kisebb a hajlandóság nagy kluszter- struktúrák kialakulására. A természetben az örvényelv van érvényben, ami kimondja, hogy a nagy kluszterstruktúrákat kisebbekre kell szétbontani. Ez az elv összhangban van egy úgynevezett regenerációs elvvel is, mint pl. hurrikánok- természeti katasztrófák is egyben, de ugyanakkor az atmoszféra vitalizálását szolgálják egyfajta feszültségkiegyenlítőként, mely nagyon fontos szereppel bír. Ha energiát vonunk ki a vízből, a kluszterszerkezetek átlagos mérete növekszik, a nagyobb kluszterek pedig nehezebben mennek keresztül a sejtfalakon, vagy a hajszálereken, és a csekélyebb érintkezési felületnek köszönhetősen kisebb az esélyük egyéb anyagok raktározására, szállítására. Ez azt jelenti, hogy sok energiára van szüksége a víznek ahhoz, hogy nagy kluszterszerkezetekkel a sejtfalakon áthatoljon, ezáltal olyan természetesen nélkülözhetetlen energiát von el a szervezettől, mely más testfolyamatok számára lenne szükséges. Öreg és gyenge embereknél ilyenkor gyakran jelentkezik egy védekező reflex, mely jelzi, hogy ez a víz (energiaszegény vezetékes víz) bizony nem tesz jót a szervezetnek. Kis kluszterstruktúrákkal rendelkező víz lágyabbnak tűnik, mivel felületi feszültsége is csekélyebb. A felületi feszültség felelős a víz oldó- kötőerejének nagyságáért. A testnedvek nagyon alacsony felületi feszültséggel rendelkeznek, ezáltal az oldó- és kötőerő megnövekszik, ami azt jelenti, hogy könnyebben kapcsolódnak össze más anyagokkal, amelyeket aztán tovább kell szállítaniuk (vér stb.). Ebből kifolyólag kell az ivóvíznek alacsony felületi feszültséggel rendelkezni, melyet ezáltal szervezetünk könnyebben felvehet, vonatkozás képen kevesebb energiát szükségel felvétele.

 

Miért az EM-X Kerámia?

Röviden a vízellátás mai helyzetéről: Ideális esetben (mely egykoron volt) az eső a földre hullva pozitív lebegőanyagokat és ez által pozitív információkat is felvett, majd elszivárgott a talajba, ahol az ásványok pozitív információit is felvette, majd előbukkant egy forrásban. Ez a víz energia gazdag, illetve pozitív energiákban bővelkedő. Az ipari por, az elektroszmog és a radioaktivitás által, mely felemelkedik az atmoszférába, az eső savas eső formájában hull vissza a földre, ami az említett tényezők miatt kevesebb energiát tartalmaz. Egy rövid példa: Tibetben egy földrengés után a kancsókban tárolt vizet mind kiöntötték, mivel a víz felvette a földrengés negatív energiáit, és így már nem lehetett meginni. Napjainkban a vizünket gyakran előkészítik és a vízellátó rendszeren keresztül háztartásainkba juttatják.

Itt kerülnek bevetésre az EM-X Kerámiák: Az EM-X Kerámia megadja a lehetőséget, hogy a vizet újra energizáljuk.

EM-X Kerámia

Az EM-X Kerámia egyedülálló Kibushi agyagból készül, mely 1 millió éves növények organikus anyagait tartalmazza. Az ősrégi mikrobák még ma is állítanak elő enzimeket. A hatásmód modellismertetője és keletkezése: Az agyag EM1- el és EM-X el történő fermentációja során, végbe megy egyfajta anyagi átrendeződés és érési folyamat, tulajdonképpen az agyag alkotóelemeinek maradék károsító hatását az EM ártalmatlan vegyületekre bontja szét, enzimek és antioxidánsok keletkeznek. Az agyagásványok kristályos formája a fermentáció során eltárolja az anyagok és organizmusok jellemző energetikai ujjlenyomatait. Minden élőlény rendelkezik energiamezővel (Aura), mely a kiégetéskor az agyagba rögzül, mialatt a különböző mikrobák többségükben elhalnak, de az energetikai jelenlétük ott van a kerámiában beleégetve. A kerámia ezeket a beleégetett rezgéseket állandó jelleggel közvetíti és adja le hordozóknak pl. víz. Ezen transzformáción keresztül az elektromagnetikus sugárzás a távoli infravörös sugárzási tartományban jön létre, mely az Ön mélyszövet tevékenységére rendkívül aktiválóan hat.

EM-X Kerámia és víz

Hogyan is lehetséges a vizet az EM-X Kerámia által befolyásolni? A Kerámia által leadott elektromagnetikus sugárzás energizálja a vizet, ezáltal a nagy kluszterstruktúrák lényegesen kisebbekre bomlanak. Ezek a kis kluszterszerkezetek szervezetünk számára különösen fontosak. A kerámia elektromagnetikus befolyása olyan erős, hogy a vízben oldott mész kristályszerkezetét is megváltoztatja, akárcsak a mágneses vízkezelésnél. Saját magunk is megfigyelhetjük, hogy a mész nem elgőzölög, hanem másfajta formába alakul, mely nem rakódik le bennünk olyan könnyedén. Magunk is csinálhatunk egy kísérletet, ha a vízforralóba néhány csövecskét helyezünk. Ezáltal élénkebb lesz a víz, mely abban fejeződik ki, hogy a kiömlőnyílás előtt elhelyezkedő kis hálón kis mészdarabkákat találunk szilárd állapotban, melyet egyszerűen csak le kell mosnunk. A jellemző rezgések, melyek a kerámia égetésekor rögzített anyagokból és mikrobákból származnak, és amelyeket a kerámia sugároz, átadódnak a víznek.

Milyen vizet használjunk az EM- hez?

Alapjába véve a vizet mindenkor EM-X Kerámiával kellene kezelni, azért hogy az effektív mikroorganizmusok egy zavartalan hátteret biztosíthassanak a fejlődéshez. A kezelés alatt lehetőleg több órára vagy egész éjszakára kell állni hagyni a vizet, mialatt a kluszterstruktúrák kisebbek lesznek, ezáltal a víz, mint a mikrobák anyagcseréjének közvetítője a sejtfalon könnyebben hatol át, mely már sokkal folyékonyabb. Vezetékes víz használatánál a klór az éjszaka folyamán kipárolog, ha EM-X Kerámiával kezeljük. Optimális a forrásvíz, hogyha a kitermelés eszközei megfelelőek.

EM-X Kerámia, egy technológia a 21. század számára

Az EM-X Kerámia gyártása és felhasználása:

Az EM-X Kerámiát 1995-től Higa professzor bátorítására két nagy japán cég gyárt, melyet magas kutatási-tudományos és ökológiai sztenderdek mellett fejlesztettek ki, különböző elnevezésekkel, mint EM- Kerámia, EM-X Kerámia, Super Cera vagy E- Cera, amelyek végül ugyanazt jelentik. Az utóbbi 10 évben az EM-X Kerámia alkalmazási lehetőségei és termékpalettája rohamosan fejlődött. Eközben a különféle kerámiatermékeket nem csak japánban, hanem az egész világon sikerrel alkalmazzák egyre több területen, mint a mezőgazdaság, háztartás, vízkezelés, élelmiszer előállítás, füstmentesítés, szemétfeldolgozás, dioxincsökkentés, építőipar, energiatechnológia, ipar, személygépkocsik, egészség, orvostudomány stb. A gyakorlati használat területei határtalannak tűnnek, és még az átlagos felhasználó is szabadon engedheti kísérletező és felfedező fantáziáját az EM- Kerámia alkalmazásánál.


Az EM-X Kerámia fő típusai és formái:

Az EM-X Kerámia, csövecskék, kicsi üreges hengerek (35mm csövecske), golyócskák, gyűrűk és különböző finomságú és színű festett porok formájában található meg. Ehhez jön még két megkülönböztetendő alaptípus:

EM-X Kerámia S-Típus (rózsaszín *rózsa+ csövek, A- por alacsony hőmérsékleten 800- 900°C-on kiégetett és ezáltal relatív lágy és porózus szerkezetű. Fő tulajdonsága a károsanyagelnyelő képessége. 6 hónapos használat után ki kell cserélni, mert abszorpciós képességét elveszti. A használt csöveket a talajban még lehet alkalmazni. Ezzel szemben a szürke EM-X Kerámia K- Típus (csövek, gyűrűk, golyók, por) 1200-1300°C hőmérsékleten lett kiégetve, ezért kemény, és csaknem határtalanul tartós. Főként elektromagnetikus rezonanciarezgések és infravörös sugárzás által hat, ami egy stabil regeneráló és antioxidáns miliőről gondoskodik. A szürke kerámiát időről időre alaposan meg kell tisztítani és napon vagy infravörös fény alatt meg kell szárítani. Tisztítás és feltöltés céljából akár egész éjszakára is EM-1- ben vagy EMa- ban hagyhatjuk.


Az EM-X kerámia általános hatása:

 • kicsinyíti a vízklusztereket
 • redukálja a felületi feszültséget
 • kontrollálja az oxidációt
 • infrasugárzást bocsát ki
 • aktiválja és energizálja a vizet
 • erősíti a víz tisztítóerejét
 • javítja az ivóvízminőséget és a vízfelhasználást az organizmusban.


A „beteg ház szindróma ellen”

 • EM-X Super Cera C Építőpor az építkezéshez
 • EM-X-Amron A a tapétaragasztóhoz
 • penészképződés megakadályozása, eltávolítása
 • levegőbe permetezve-> kellemes szobaklíma
 • elektromagnetikus mezők redukálása (E- Szmog)
 • szőnyegek és bútorok bepermetezése
 • kertbútorok EM- Favédőszer-rel való kezelése

 

A mai életstílus és munkakörülmények magukkal hozzák, hogy időnk nagy részét termekben és épületekben töltjük. Ezért annyira fontos, hogy ott egy kellemes és egészséges légkört alakítsunk ki. Jó lenne, ha már az építkezésnél vagy a felújításnál is figyelnénk a környezetbarát anyagokra, mindenek előtt a belső tér kialakításánál kell törekednünk a káros anyagok elkerülésére, ott ahol a közvetlen érintkezés adott. A bútoroknak, burkolatoknak, színeknek és anyagoknak nagyon kevés oldószert kellene tartalmazniuk, vagy teljesen mentesnek kellene lenniük. PVC mentes szanitériával és elektorinstallálással tovább tudjuk csökkenteni a káros anyagokat. Az elektromagnetikus mezők és a vízerek is képesek egészségünket befolyásolni. Az EM segíteni tud abban. hogy egy egészséges életteret alakítsunk ki magunknak. Az EM-Technológiával elérhető egy optimális térklíma, ahol az ember magát jól és kellemesen érzi. Higa Professzor a könyvében további részletekről tájékoztat bennünket a témával kapcsolatban.

Hagyj üzenetet!
Jelenleg nem elérhető
Ügyintézőnk 9-15 óra között válaszol kérdéseire!